Høstjakta 2001

Dette året var vi så heldige å få første uka på det innerste terrenget i Orredalen i Børgefjell. Dette året er det beste rypeåret jeg har opplevd siden 1981. Det var ryper over alt. Ikke noe problem å skyte full kvota på lirype før lunch, så vi måtte i høgfjellet …